Download

Nabízíme několik produktů jako ukázku naší práce. 

FlexRay controller 

Stáhnětě si zdarma FlexRay controller, IP funkci v jazyce VHDL. Tato komponenta je určena především pro testování a diagnostiku chybových stavů a správného časování uzlů na sběrnici FlexRay. Nic však nebrání tuto IP funkci použít jako normální FlexRay kontroler, s téměř všemi funkcemi i pro komunikaci až na 10 Mbps. Komponenta nabízí konfigurovatelný počet RX a TX registrů. Tato IP funkce byla testována na Cyclone II EP2C20F484C7N FPGA, kde zabírá 53% velikosti tohoto FPGA (4 Rx a Tx registry). Komponenta obsahuje 32-bitový interface kompatibilní s Nios II bus systémem. Stáhněte si dokumentaci k tomuto kontroleru. V případě, že máte zájem i o kontroler samotný, kontaktujte nás a my Vám ho bezplatně poskytneme.

Tento kontroler je základem několika vědeckých aplikací. Publikované články, ve kterých je tento kontroler použit jsou například tyto:

LIN controller

Stáhnětě si zdarma LIN controller, IP funkci v jazyce VHDL. Tato IP funkce je určena k obdobnému použití jako náš FlexRay kontroler, ale pro sběrnici LIN. Komponenta obsahuje Wishbone 8, 16 a 32-bitový interface. Stáhněte si dokumentaci k tomuto kontroleru. V případě, že máte zájem i o kontroler samotný, kontaktujte nás a my Vám ho bezplatně poskytneme.

V případě zájmu pro Vás můžeme tyto komponenty modifikovat, či Vám pomoci je integrovat do Vašeho designu.